EVOC – komputery typu Box używane w systemie TFDS

Wspierając modernizację i budowę transportu kolejowego firma Evoc proponuje rozwiązania służące do wzmocnienia zarządzania transportem i poprawy jego poziomu technicznego. Celem jest połączenie kontroli konkretnych pociągów i punktów obsługi w oparciu o zmiany organizacji transportu w celu uproszczenia procedur operacyjnych. Promowanie przejścia od kontroli człowieka do kontroli maszyn, od statycznego do dynamicznego wykrywania i stopniowego rozdzielenia konserwacji i naprawy, jak również zoptymalizowane połączenia na styku człowiek – maszyna. Do przeprowadzenia operacji wykrywania błędów w czasie rzeczywistym ruchu pociągów, pomóc mają punkty kontroli i obsługi, które zwiększą współczynnik wykrywania błędów i zastąpią kontrolę przeprowadzaną przez ludzi na rzecz kontroli z wykorzystaniem komputerów. Do tego celów używany jest system TFDS (Trouble of Moving Freight Car Detection System). System wykorzystuje technologie wizyjne do dynamicznego wykrywania kluczowych elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu.

Więcej….

evoc - box - tfds