IQRF – sterowanie oświetleniem ulicznym

Jedną z najbardziej charakterystycznych aplikacji dla systemu IQRF jest sterowanie oświetleniem (zarówno ulicznym jak i wewnętrznym). Poniżej znajduje się opis jednej z funkcjonujących aplikacji – kompleksowej koncepcji nowoczesnego ulicznego oświetlenia LED, spełniającego najwyższe kryteria oszczędności i wydajności oświetlenia dróg. Realizacja jak poniżej przedstawiona, przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii (oszczędność w zakresie 65-70%), a także realizacji zamierzonych celów w osiągnięciu niskiej emisji szkodliwych substancji w miastach. Dzięki takiemu rozwiązaniu ulice stają się jaśniejsze, bezpieczniejsze oraz charakteryzują się lepszą widocznością.

Poniżej przedstawiona sieć składa się z modułów IQRF podzielonych na grupy (maksymalnie 240), z których każda może liczyć kolejne 240 modułów – co gwarantuje nam skalowalność sieci w każdym możliwym przypadku.

Do stworzenia sieci jak na załączonym schemacie wymagane są moduły IQRF, przykładowo TR-52D lub TR-58D-RJ (opisany szczegółowo tutaj) oraz bramka interfejsowa (np. GSM lub ETH), która umożliwi kontakt całej sieci z zewnętrznym serwerem sterującym i nadzorującym pracę.

IQRF - oświetlenie uliczne

Rozwiązanie tego typu idealnie wpisuje się w konwencję „smart city”, które w ostatnim czasie przeżywa gwałtowny wzrost, a dalszy wzrost świadomości władz miast z pewnością będzie prowadził do dalszego zainteresowania tego typu aplikacjami