EVOC – system do wyważenia osi, kół pociągów

Automatyka przemysłowa

Technologia automatyki przemysłowej jest powszechnie stosowana w detekcji, sterowaniu, optymalizacji, planowaniu, zarządzaniu i podejmowaniu decyzji w procesach produkcyjnych w celu poprawy jakości produktów i produkcji oraz obniżenia kosztów i zapewnieniu bezpieczeństwa. System automatyki przemysłowej składa się głównie z trzech części: oprogramowania, sprzętu i systemu. Jedną z kluczowych ról w systemie odgrywa komputer przemysłowy (IPC), rdzeń urządzeń automatyki przemysłowej oraz podstawowej infrastruktury dla branży informatycznej. Obecnie IPC jest siłą napędową innowacji w automatyce przemysłowej i rozwoju wielu gałęzi przemysłu.

aplikacje kolejowe, system wyważania kół

Przykład: system wyważania kół EVOC