GPS

GPS, czyli Globalny system pozycjonujący (Global Positioning System) jest jednym z najczęściej wykorzystywanych systemów komunikacji bezprzewodogps-workswej na Świecie – co jest spowodowane jego szeroką dostępnością na całej kuli Ziemskiej. Służy on do wyznaczania położenia na Ziemi (współrzędnych) poprzez odbiór sygnału radiowego z kilkudziesięciu satelitów poruszających się na orbicie Ziemi (z których w danym momencie widoczne jest kilka z nich). Poprzez porównanie czasu dotarcia z poszczególnych satelit oraz informacji o dokładnych czasach nadania sygnału można wyznaczyć położenie w którym znajduje się odbiornik. Korzystanie z systemu jest darmowe, a system jest obsługiwany przez Departament Obrony USA.

System GPS posiada również swoje odpowiedniki w postaci systemu GLONASS (rosyjski system nawigacyjny), Beidou (chiński) Galileo (europejski). Pierwszy z nich jest w pełni funkcjonalny i często stosuje się moduły łączące dwa systemy (GPS oraz GLONASS), które pozwalają na uzyskanie dużo lepszych parametrów pozycjonowania poprzez metodę uzupełniania się w miejscach słabiej pokrytych jednym z systemów. Ostatnie dwa nie posiadają jeszcze pełnej funkcjonalności i są w trakcie budowy – Beidou aktualnie obejmuje swoim zasięgiem jedynie Azję, natomiast Galileo jest dopiero planowane do uruchomienia – ok. 2018 roku. Według planów system Galileo będzie w stanie określić położenie dużo dokładniej niż GPS oraz GLONASS – nawet 10cm). Skrót GNSS oznacza ogólnie system nawigacji satelitarnej, co w przypadku modułów oznacza możliwość korzystania z satelit kilku różnych systemów.

Z racji charakterystyki sygnału GPS, nie jest możliwy jego odbiór w budynkach, tunelach, a czasami nawet w terenach gęsto zabudowanych – wtedy często można kompensować go przy pomocy specjalnych modułów GPS wyposażonych w akcelerometr – co pozwala na przybliżone ustalenie pozycji na krótkich odcinkach w których zanikł sygnał GPS lub poprzez moduły GSM (pozycjonowanie na podstawie rozmieszczenia stacji bazowych w stosunku do modułu GSM). Moduł GSM jest też bardzo istotny w większości aplikacji GPSowych, ze względu na to, że sam moduł GPS nie pozwala na przesłanie informacji od odbiornika. Jeśli chcemy przekazać informację do centrali, najczęściej wykonuje się to właśnie przy pomocy modułów GSM.

Przykładowe moduły GNSS firmy Quectel – GPS i GPS+Glonass