GSM (2G, 3G, LTE)

GSM, czyli Global System for Mobile Communications – jest najpopularniejszym standardem telefonii komórkowej, oferującym usługi na całym świecie związane z transmisją głosu i danych oraz wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.

GSM określa co prawda standard sieci 2G, ale korzystając z ogólnie przyjętej nomenklatury przyjmiemy, że skrót ten oznacza po prostu zbiór wszystkich dostępnych standardów dotyczących sieci komórkowych, do których możemy zaliczyć głównie:

  • 2G – GPRS, EDGE – Standardy te oferują niskie prędkości, ale ich zaletą jest powszechna dostępność w niemal dowolnym miejscu. Z racji ograniczeń oraz wysokiego poziomu rozwinięcia sieci w standardzie 3G, w najbliższym czasie z pewnością będzie się odchodzić od tego rozwiązania.
  • 3G – UMTS, HSPA – Aktualnie najszerzej rozwijany standard sieci. Oferuje zdecydowanie większą prędkość niż w standardach 2G i jego pokrycie sięga już zdecydowanej większości obszaru w wielu krajach. Udział w rynku modułów z roku na rok przechyla się ze standardu 2G do standardu 3G.
  • 4G – LTE – Najnowszy standard sieci, szeroko promowany głównie przez sieci komórkowe. Z formalnego punktu widzenia LTE nie można zaliczyć do 4G, ale z powodu znacznej różnicy parametrów w stosunku do UMTS przyjęło się stosowanie tego typu nazewnictwa. Oferuje jeszcze większe prędkości transmisji danych, działa póki co w największych miastach z powodu słabo rozbudowanej infrastruktury – co z miesiąca na miesiąc się poprawia. Mimo, że aktualnie osiągana prędkość jest znacznie większa niż w standardach 3G, to jest jeszcze bardzo daleka od teoretycznie możliwych do osiągnięcia, co dobrze wróży na przyszłość w kwestii rozwoju tego standardu. Jeśli chodzi o najszybsze moduły w aktualnej ofercie, polcamy Quectel EC20 – do 100Mbps i Quectel EC25 – do 150Mbps! (EC25 będzie dostępny w trzecim kwartale 2016r.)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Gemalto i Quectel, które oferują moduły w każdej z powyższych technologii. W ofercie producentów znajdują się zarówno rozwiązania zintegrowane z wyprowadzonymi interfejsami komunikacyjnymi RS232, USB, GPIO, Ethernet (terminale), jak i moduły przeznaczone do integracji.

gemalto_small_!

Gemalto (wcześniej Cinterion Wireless Modules) jest wiodącym na świecie producentem rozwiązań komunikacji bezprzewodowej M2M.

W ofercie Gemalto są też dodatkowo moduły ze zintegrowanym odbiornikiem GPS oraz urządzenia wyposażone we własny procesor, obsługujące platformę Java™.

Jedną ze znaczących cech wyróżniających firmę Gemalto od pozostałych producentów modemów GSM jest bardzo rozwinięty system wsparcia technicznego.

Portfolio firmy Gemalto zostało podzielone na poszczególne rodziny produktów, skierowane do różnych branż oraz aplikacji.

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym pod numerem telefonu: 058 554 08 00 lub e-mailem: elhurt@elhurt.com.pl