RFID

StandarRFIDd komunikacji RFID (Radio Frequency IDentification) służy do wymiany informacji na krótkie odległości (od kilku centymetrów do kilku metrów) pomiędzy etykietą oraz urządzeniem odczytującym. W podstawowej konfiguracji składa się z:

  • czytnika, który zawiera układ nadawczo-odbiorczy, dekoder oraz antena
  • transpondera (etykiety), w skład którego wchodzi układ scalony z pamięcią (o bardzo małych wymiarach, nawet 0,4 × 0,4 mm) oraz antena, służąca do komunikacji z czytnikiem.

Najczęściej stosuje się transponder pasywny, który nie posiada własnego zasilania, a działa na zasadzie energii zmagazynowanej w kondensatorze, odebranej przez znalezienie się w obrębie odpytującego czytnika. Schemat komunikacji umożliwia odpytywanie wielu etykiet w trakcie jednego cyklu, co znacząco przekłada się na funkcjonalność całego systemu.

Ze względu na swoją prostotę oraz możliwość tworzenia bardzo małych i cienkich etykiet, standard ten znajduje szerokie zastosowanie, głównie w następujących aplikacjach dotyczących zarządzaniem magazynem oraz przepływem produktów, przesyłek czy identyfikacji zwierząt, a także systemem kart zbliżeniowych, biletów, zarządzaniem czasem pracy czy kontrolą dostępu.

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się wiele standardów dotyczących technicznej realizacji RFID, a do najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych należą przede wszystkim:

  • Unique (Częstotliwość 125 kHz, prędkość transmisji 2 kb/s. Najprostszy i najpowszechniej stosowany)
  • Mifare (Częstotliwość 13,56 MHz, prędkość transmisji 106 kb/s. Standard opracowany przez firmę Philips, głównie do bardziej skomplikowanych aplikacji wymagających szyfrowania)

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą czytników oraz akcesoriów dotyczących komunikacji RFID:

 

 

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym pod numerem telefonu: 058 554 08 58 lub e-mailem: wireless@elhurt.com.pl