PCB – obwody drukowane

Obwód drukowany (ang. Printed Circuit Board, PCB) to podstawowa składowa każdego modułu elektronicznego. Dobry projekt obwodu PCB jest bardzo ważny i pomaga unikać wielu kłopotów na późniejszych etapach.

PCB

Poniżej przedstawiamy Państwu skrótowy opis poszczególnych kroków podczas produkcji PCB, który pomoże w zrozumieniu całego procesu oraz co za tym idzie pozwoli na uniknięcie podstawowych błędów na etapie projektu i zminimalizowanie kosztów.

Produkcja PCB – krok po kroku

 1. Zebranie wszystkich niezbędnych danych i przekonwertowanie ich do plików produkcyjnych.

  Na tym etapie mogą pojawić się dodatkowe pytania od producenta dotyczące dostarczonych plików gerber oraz penalizacji płytek PCB.

 2. Fotolitografia

  Panel laminatu wraz z pokrywającymi go warstwami miedzi jest dokładnie czyszczony, a następnie pokryty warstwą światłoczułą i maską fotograficzną. Następuje potem naświetlanie, w wyniku którego obszary poddane działaniu światła ulegają utwardzeniu i pozostają (ścieżki), zaś pozostałe są zmywane.

 3. Trawienie obwodu drukowanego

  W procesie tym usuwane są niepotrzebne obszary miedzi. Projektanci PCB muszą być świadomi faktu, że ścieżki miedzi nie mogą leżeć zbyt blisko siebie ze względu na to, że proces trawienia wymaga odpowiedniego obszaru.

 4. Laminowanie

  W przypadku większej ilości warstw, otrzymane w powyższym procesie rdzenie zostają  ułożone jeden na drugim i przełożone warstwą nieutwardzonego laminatu, a następnie prasowane w prasie hydraulicznej.

 5. Wiercenie otworów i czyszczenie

  Wiercenie odbywa się przy pomocy maszyn sterowanych przez pliki wierceń. Po tym etapie konieczne jest oczyszczenie PCB z pozostałości żywicy, włókien szklanych oraz usunięcie ostrych krawędzi.

 6. Metalizacja otworów

  Laminat PCB jest materiałem nieprzewodzącym, dlatego stosowane są techniki powlekania bezprądowego.

 7. Wytworzenie warstw obwodów zewnętrznych

  Powtórzenie czynności z punktów 2 i 3 dla zewnętrznych warstw obwodu drukowanego.

 8. Wykończenie powierzchni

  Mechaniczne czyszczenie powierzchni, nałożenie solder maski, uzyskanie punktów lutowniczych i koloru PCB oraz nałożenie warstwy topnika.

 9. Wycinanie paneli PCB

  Do rozmiaru w jakim będą dostarczane do klienta. Na tym etapie następuje też rylcowanie (v-cut) lub/i frezowanie. Minimalna odległość ścieżki od krawędzi płytki w projekcie PCB powinna wynosić 0,25mm.

 10. Test elektryczny płytki (e-test)

  Zalecamy naszym klientom, aby we wszystkich projektach wykonywany był test elektryczny co wiąże się z początkowo wyższymi kosztami przygotowania produkcji, ale docelowo pozawala wyeliminować nieprawidłowe obwody PCB.


Zobacz również:

Tutaj możecie Państwo pobrać ulotkę nt. obwodów drukowanych (PCB).

pcb

Aby uzyskać więcej informacji na temat PCB prosimy o kontakt pod numerem telefonu 058 558 08 00. Jeśli mają Państwo konkretne zapytanie dot. PCB prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego (pobierz TUTAJ) i odesłanie go na adres email: pcb@elhurt.com.pl

Dodaj komentarz